Seurassamme on käynnistetty aktiivinen vastuullisuustyö

17.2.2024

Seurassa on aloitettu vastuullisuusasioiden läpikäyminen yhdessä ohjaajien, valmentajien ja johtokunnan kanssa.

Lasten voimistelun linjaus ohjaa voimistelutoimintaa kohti lapsilähtöisempää valmennuskulttuuria. Päämääränä on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa ja samalla tehdä lasten voimistelusta laadukkaampaa ja lasten kokonaishyvinvointia tukevampaa.

Tämä linjaus on syntynyt tarpeesta muuttaa voimistelun lajikulttuuria. 

Linjauksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikille lapsille voitaisiin tarjota tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa voimistelua. Linjaus ottaa huomioon myös kestävän kehityksen näkökulmat.  

Linjauksen avulla vaikutetaan lasten turvalliseen harrastamiseen, harjoittelun määrään, harrastuksen kustannusten rajaamiseen, voimistelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen, harrastuksen jatkumiseen, pidempiin uriin ja kehorauhan tukemiseen.

Linjauksella on myös merkittävä rooli lasten osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa. 

 

Tukeudumme linjauksessa vahvasti Voimisteluliiton tekemään pohjatyöhön, josta pääset lukemaan lisää Voimisteluliiton nettisivuilta: Lasten voimistelun linjaus - Suomen Voimisteluliitto