Kajo Vo

TERVEYDEN EDISTÄMINEN ON TOIMINTAMME PERUSPILARI

Kalajoen Voimistelijoiden tavoitteena on edistää kaikkien seurassa toimivien hyvinvointia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu terveellisistä elämäntavoista ja henkisestä hyvinvoinnista. Seura kannustaa jumppareitaan liikkumisen lisäksi terveelliseen ruokavalioon, riittävään lepoon ja positiiviseen elämänasenteeseen.

Harjoittelussa huomioidaan jumpparin ikätaso ja kehitysvaihe. Valmennusmenetelmissä huomioidaan lapsen ja nuoren kasvuun vaikuttavat seikat. Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunottoon itsestään ja muista heidän yksilölliset kehitystasot huomioiden. Aikuiset ovat seurassa läsnäolevia ja kohtaavat lapset ja nuoret yksilöinä heitä kuunnellen. Meillä puhutaan voimisteluperheestä.

Seura on savuton ja raitis. Seurassa toimivat sitoutuvat edistämään näitä periaatteita lasten ja nuorten elämässä. Kaikissa seuran tapahtumissa, leireillä ja kilpailumatkoilla noudatetaan päihteettömyyden periaatteita. Aikuisten ja valmentajien tulee toimia hyvänä esimerkkinä.

Syömishäiriöiden ehkäiseminen

Keskeisin tapa pyrkiä ehkäisemään ulkonäköpaineita seuran voimistelijoiden keskuudessa on, että kenenkään ulkonäköä ei ole suotavaa kommentoida. Mahdollisiin syömishäiriöepäilyihin puuttuminen on valmentajien tehtävä osana muuta valmennustyötä. Selvän epäilyn kohdalla valmentaja voi keskustella nuoren kanssa hänen ruokailustaan ja tarvittaessa olla yhteydessä myös vanhempiin. Syömishäiriön merkkejä ovat mm: väsymys, harjoituskestävyyden heikkeneminen ja laihtuminen.

Myös seuran kilpailu- ja leirimatkoilla korostetaan riittävää energiansaantia ja terveellisen ruoan merkitystä. Valmentajat toimivat tässäkin asiassa esimerkkinä.

 

 

Faktatietoja ja hieman seurahistoriaa

Hei vierailija,

ihanaa että olet löytänyt nettisivuillemme. Kalajoen Voimistelijat ry (Kajo Vo) on perinteikäs kalajokinen voimisteluseura. Aktiivisuudestamme kertonee mm. se, että seuran nimi muuttui keväällä 2017 Kalajoen Naisvoimistelijat ry:stä Kalajoen Voimistelijoiksi. Haluamme olla aktiivinen osa kehittyvää kaupunkia ja sen liikuntatarjontaa. Seuramme toimintaa voisi kuvailla kliseisesti ”vierivä kivi ei sammaloidu”.

Merkittävä nimenmuutosuudistus tapahtui jäsenistön aloitteesta. Suurena liikkeelle panijana prosessissa oli lisääntynyt poikien ja miesten mukaantulo seuramme toimintaan. Suurempaa muutosta emme kuitenkaan halunneet nimeen tehdä, koska koemme seuran historian tärkeäksi osaksi seuran identiteettiä. Suuri kiitos vuosikymmenien merkittävästä naisvoimistelutyöstä jota seurahistoriamme pursuaa.

Vuoden 2017 aikana myös seuran yleisilmettä uudistettiin. Seura sai vihdoin oman logon ja visuaalista asua raikastettiin ja yhdenmukaistettiin. Lämmin kiitos tästä työstä aktiiviselle uudistustiimille sekä suunnittelijallemme Janika Keskitalolle. Toivottavasti tunnettavuutemme paranee ja bongaat meidät jatkossa helpommin.

Seura liikuttaa kaikkinensa noin 350 jäsentä. Seuramme on Suomen Voimisteluliiton ja Keskipohjanmaan Liikunta ry:n (KePLi) jäsen. Merkittävä osa toimintaamme on KaNveesi, Meinalan telinevoimistelusali. Siellä treenataan parhaimmillaan seitsemänä päivänä viikossa ikähaarukalla 0-50+ -vuotiaat. Toiminnassamme on mukana tyttöjä, poikia, naisia ja viime vuosina myös miehet on saatu mukaan liikkumaan.

Telinevoimistelutarjontamme mahdollistaa sekä harrastamisen että kilpailemisen. Tavoitteenamme on lisätä telinevoimistelutilan käyttöä tehostamalla yhteistyötä sekä koulujen että paikallisten seurojen kanssa.

Lapsille luodaan liikkumismahdollisuuksia myös erilaisten perusvoimisteluryhmien kautta liikunnan ilon ja elämysten avulla. Tarjoamme esimerkiksi Liikuntaleikkikoulua, aikuinen lapsi-jumppaa, touhujumppaa sekä vauvajumppaa.

Aikuisten puolella toimintamme koostuu erilaisista jumpista. Jumppatarjonnassa pyrimme löytämään uusia tuulia vanhojen jo hyväksi havaittujen jumppien rinnalle. Palaute on meille tervetullutta. Mikäli kiinnostusta ohjaamiseen löytyy, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Olemme myös Tähtiseura! Tähtiseura-tunnustus on tae laadukkaasta seuratoiminnasta. Meille tunnustus on myönnetty aikuisten liikunnan osalta. Ehkäpä jossain vaiheessa pyrimme laajentumaan Tähtiseuraksi myös lasten liikuttamisen osalta. Kehitystyötä tehdään olemassa olevien resurssien pohjalta, joten katsotaan mihin rahkeet riittävät.

Laadun takeena koulutetut ohjaajat ja aktiivinen johtokunta

Toimivan seuran perusta ovat koulutetut ohjaajat sekä aktiivinen johtokunta. Johtokunta koostuu yhdeksästä jäsenestä ja kiltaäidistä. Jokaisella on oma vastuualueensa. Ohjaajia on kausittain mukana n. 30. Heidän lisäksi on apuohjaajia, jotka pääsevät tutustumaan ryhmien vetämiseen kokeneempien tuella. Johtokuntatyöskentely ja ohjaaminen perustuvat täysin vapaaehtoistyöhön. Ohjaajat saavat kouluttautua sopimuksen mukaan seuran kustannuksella. Seuratyöhön innostaa yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja hyvä henki. Etsimme jatkuvasti henkilöitä, jotka haluavat olla kehittämässä seuramme toimintaa. Jos koet, että sinulla olisi seurallemme annettavaa talkoohengessä, ota rohkeasti yhteyttä.

Voimistelu liikuttaa

Kesällä 2018 olimme mukana ensimmäisessä SuomiGymnaestradassa Turussa. Siellä osallistuttiin naisten kenttäohjelmaan Energian ympäröimä. Tämän lisäksi oltiin mukana Voikkapäivillä. Tuomisina Voikkapäiviltä oli upea hopeamitali Isokäännän Kaisan onnistuessa upeasti. Heinäkuussa 2015 Kalajoen Naisvoimistelijat olivat ensimmäisen kerran mukana Gymnaestrada-tapahtumassa Helsingissä. Kansainvälinen tapahtuma houkutteli Helsinkiin 21 000 voimistelun ystävää 53 eri maasta. Me olimme mukana avajaisten kenttäohjelmassa Let The Fun Begin. Ikimuistoinen elämys ja upea kokemus jokaiselle esiintyjälle lähes täyden Olympiastadionin keskellä. Seuraava Gymnaestrada järjestetään 2019 Itävallassa. Jäiköhän Gymnaestrada -kuume kytemään?

Knoppeja seuran historiasta

Seura on perustettu 15.11.1962. Yhdistysrekisteriin seura on rekisteröity 16.02.1963. Ennen seuran perustamista toimittiin Kalajoen nuorisoseuran alaisena naisvoimisteluosastona. Ensimmäiset säilyneet Kalajoen Nuorisoseuran Naisvoimistelijain järjestyssäännöt löytyvät 1930-luvun loppupuolelta. Sääntöjen mukaan osaston tarkoituksena oli voimistelu, leikki ja urheiluharjoitukset. Seuran päämääränä on alusta saakka ollut ylläpitää ja herättää liikuntakasvatusharrastusta seuran jäsenten parissa sekä levittää myös ulospäin liikuntakasvatusaatetta.

1967 lentopallo tuli mukaan toimintaan ensimmäisten puulaakipelien muodossa. 70-luvulla lentopallojoukkue ylsi kolme kertaa mestaruussarjakarsintoihin saakka. 1975 syntyi telinevoimistelupiiri pienille tytöille. 80- ja 90-luvuilla tyttövoimistelu nousi yhdeksi kalajokisen urheilutoiminnan menestyksekkäimmistä lajeista. Ensimmäinen Jumppakärpäsen mestaruus seuralle kirjattiin 1986 Helsigissä Teija Kemppaisen (Nuorala) voittaessa 5.-6. luokkien sarjan.

Vuoden 2017 keväällä seuran nimi muuttui Kalajoen Voimistelijat ry:ksi.

 

 

SEURAN VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Seuran viestintään osallistuu jokainen seurassa toimiva, niin valmentaja ja ohjaaja kuin jumppari ja heidän huoltajat. Tämä tarkoittaa sitä, että omalla toiminnalla ja omilla puheillaan voi vaikuttaa positiivisen tai negatiivisen kuvan syntymiseen yhteisöstä.  Epäkohdista on toivottavaa olla ensisijaisesti yhteydessä seuran sisällä, jotta epäkohta voidaan korjata.

Seuran virallista viestintää hoitaa johtokunta sovituin vastuualuein.

Internet: www-sivut, Facebook ja Instagram

Seuralla on käytössään omat kotisivut (https://kalajoenvoimistelijat.sporttisaitti.com/), joiden kautta tiedotetaan seuraan liittyvistä ajankohtaisista asioista, mutta myös vähemmän muuttuvista asioista, kuten seuran ryhmistä, toiminnasta ja yhteyshenkilöistä.

Facebook-sivuston kautta jaetaan tapahtumia, kuulumisia, ajankohtaisia uutisia ja asiapitoista materiaalia. Facebook on jatkuvasti mukana seuran arjessa ja tapahtumissa. (https://fi-fi.facebook.com/kalajoenvoimistelijat/)

Sisäinen viestintä

Seuran sisäisestä viestinnästä vastaavat valmentajat ja ohjaajat suoraan ryhmien tai jumpparien suuntaan. Keskeiset ajankohtaiset asiat, kuten syys- ja kevättiedotteet, muutokset ja tuntien peruutukset sekä tiedot kisamatkoista tulevat valmentajilta. Ryhmien käytössä on Whatsup-ryhmiä, lisäksi viestintää tapahtuu tekstiviestien ja sähköpostin avulla.

Laajempia joukkoja koskevaa viestintää tulee sähköpostilla johtokunnan ohjaamana. Tällaisia asioita ovat koko jäsenistöä koskevat asiat ja seuran tiedotteet.

Sisäistä viestintää tapahtuu myös johtokunnan ja valmentajien/ohjaajien välillä. Ohjaajille pidetään kauden alussa ohjaajapalaveri ja tämän lisäksi ohjaajat ovat pääsääntöisesti tervetulleita ja kutsuttuja.

Jokaisen vastuulla on huolehtia siitä, että omat ajantasaiset yhteystiedot ovat seuran käytössä, jotta viestit tavoittavat ajoissa.

Ulkoinen viestinä ja media

Seuran kotisivut ovat osa ulkoista viestintää, sillä sitä kautta löytyy helposti ja kattavasti tietoa seurasta.

Mediayhteistyötä hoidetaan johtokunnan johdolla ja seura pyrkii aktiivisesti jakamaan uutisia ja tiedotteita julkaistavaksi myös paikallislehdissä