Kilta

Uskollisuuden kilta 

Kiltatoiminnan tavoitteena on olla haluttua ja mahdollista kaikille niille, jotka kiltasääntöjen mukaan täyttävät kriteerit. Voimisteluseuran alajärjestönä toimivan kiltatoiminnan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Kiltatoimintaan jäsenet kutsutaan. Henkilön, joka voidaan kutsua mukaan täytyy olla aktiivinen voimistelijoiden toiminnassa ja kutsuttavan jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta. Iältään kiltalaisen pitää olla yli 25-vuotias.

Kalajoen voimistelijoiden Uskollisuuden kilta on perustettu v. 1993.

Mukana tällä hetkellä on 27 jäsentä

Killan johtokunta:

Kiltamuori Sinikka Nevanperä

Varamuori Mervi Pahikainen

Kiltaäiti Leila Yli-Erkkilä

Rahastonnhoitaja Eini Moilanen

Sihteeri Maija Vuorio

Kiltatoiminta on erittäin monipuolista. Kerran kuukaudessa kokoonnumme erilaisten teemojen merkeissä. Esim. teatteriretkiä, luonnossa liikkumista, askartelua, luentoja hyvinvoinnista, ulkoleikkejä ja muuta  virkistystoimintaa. 

Uskollisuuden killan naiset ovat uskollisia toiminnalleen ja ystäviä keskenään.

Lisää voimisteluliiton kiltatoiminnasta: Kiltatoiminta - Suomen Voimisteluliitto